Siste nytt

SAFO i møte med Kommunal- og Regionaldepartementet angående IA avtalen.

IA-avtalen delmål 2 var tema da Eilin Reinaas, forbundsleder i NHF, representerte SAFO i et møte med Kommunal- og Regionaldepartementet. Hennes hovedpoeng er at funksjonshemmedes deltagelse i arbeidslivet ville vært enklere dersom de vanlige løsningene fungerte for alle. Særløsninger, selv om de finnes og innvilges, kan være store barrierer. […]

Nasjonal ReHabiliteringsuke 6.-10. oktober.

ReHabiliteringsuka 2008 arrangeres for å skape økt oppmerksomhet omkring habilitering og rehabilitering i samfunnet. Dette gjøres ved å arrangere en rekke kulturarrangementer rundt omkring i landet.

SAFO har ingått samarbeidsavtale med Husbanken

SAFO inngikk denne uken en avtale med Husbanken. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom SAFO og Husbanken. Husbanken ønsker å være en sentral diskusjonspartner for SAFO i deres arbeid for å ivareta funksjonshemmedes interesser innenfor boligsektoren.

SAFO i møte med Midtlyngutvalget

”Stopp segregeringen, men foreslå for all del ikke at retten til spesialundervisning skal fjernes!” Dette var et av de viktigste budskapene SAFO hadde med seg i møte med Midtlyngutvalgets sekretariat.