”Over dørstokken”

”Over dørstokken”

Mer om konferansen
Konferansens mål er å vise hvordan en kan planlegge for og stimulere til at alle kan drive friluftsliv i nærmiljøet. Gjennom innlegg, praktiske eksempler og befaring skal konferansen belyse temaer som:

·        Kan friluftsliv og natur tilrettelegges universelt?

·        Hvor ligger utfordringene i fysisk planlegging og stimulering til aktivitet i nærmiljøet?

·        Hvordan kan utfordringene løses?

Sentralt i konferansen er en befaring til Djupadalen med innføring i samarbeidsprosjektet ”Friluftsliv for alle – hele året” (http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/bygninger-og-uteomrader/eksempler/Friluftsliv-for-alle—hele-aret—Haugesund-kommune/)
Det vil også bli konferanseutstilling med presentasjon av prosjekter og verktøy.

 

Hovedmålgruppe for konferansen er planleggere og aktører innen friluftsliv og folkehelse i kommuner og fylker. Andre viktige målgrupper er friluftsråd, frivillige organisasjoner og andre offentlige etater. ”Over dørstokken” er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009-2013.  Medarrangører er Friluftsrådenes Landsforbund, Rogaland Fylkeskommune og Statens Råd for likestilling av funksjonshemmede.

 

Program og mer informasjon om konferansen finnes på www.dirnat.no/over-dorstokken.

 

Påmeldingsfrist er 15. september 2011. Påmeldingsavgiften er kr 500 (faktureres etter påmeldingsfristens utløp). Reise og opphold bekostes av den enkelte. For mer informasjon om konferansen, ta gjerne kontakt med Hild-Kristin Morvik i Miljøvern­departementet (hkm@md.dep.no) eller Kristine O. Stene i Direktoratet for naturforvaltning (kristine.stene@dirnat.no).