Ny rapport fra WHO og Verdensbanken om funksjonshemning

Ny rapport fra WHO og Verdensbanken om funksjonshemning

Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken har utgitt den første rapporten som gjennomgår situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i verden. Rapporten inneholder kapitler om forståelsen av og metoder for å måle funksjonsnedsettelser og funksjonshemning, helse, rehabilitering, assistanse og støtte, tilrettelegging og universell utforming, utdanning og arbeidsliv. Rapporten gir avslutningsvis konkrete anbefalinger for politikkutvikling og praksisfeltet.

 

Les mer om rapporten her.