Ny rapport fra WHO og Verdensbanken om funksjonshemning

Ca 15 % av verdens befolkning lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, og av disse opplever 2-4 % store utfordringer i hverdagslivet. Den globale forekomsten av funksjonsnedsettelser er høyere enn det WHO tidligere har estimert. I 1970 ble antallet anslått til å være rundt 10 %. Økningen skyldes at det blir flere eldre, økt utbredelse av kroniske sykdommer, og at målemetodene har blitt forbedret.

Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken har utgitt den første rapporten som gjennomgår situasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i verden. Rapporten inneholder kapitler om forståelsen av og metoder for å måle funksjonsnedsettelser og funksjonshemning, helse, rehabilitering, assistanse og støtte, tilrettelegging og universell utforming, utdanning og arbeidsliv. Rapporten gir avslutningsvis konkrete anbefalinger for politikkutvikling og praksisfeltet.

 

Les mer om rapporten her.

ARKIV
SISTE INNLEGG