Institusjonstanken lever godt i Stavanger kommunes forvaltning

Institusjonstanken lever godt i Stavanger kommunes forvaltning