Alle

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven

De er stortingsrepresentanter for hvert sitt regjeringsparti. Begge mener at menneskerettsloven er rett adresse for funksjonshemmedes menneskerettigheter når de skal inn i norsk lov.
Senterpartiets Anja Ninasdotter Abusland og Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. De to er tydelige på at FN-konvensjonen om rettighetene til personer […]

John-Harald Wangen (til venstre) overleverer et lite dokument til statsminister Støre. Tom Tvedt, styreleder i SAFO står fornøyd og observerer.
Fra Venstre: John Harald Wangen sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem SAFO), Janne Skei (daglig leder SAFO), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister) og Tom Tvedt (Forbundsleder i NFU og styreleder i SAFO)
På mottakelsen var også funksjonshemmede ungdommer representert. En av representantene var Gyda Nullmeyer som er daglig leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Her er hun sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem i SAFO)

SAFO på mottakelse hos statsministeren

SAFO tok i går med seg John-Harald Wangen på mottakelse i statsministerboligen. John-Harald har arbeidet som kontorfullmektig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i nesten 40 år, og han kan fortelle litt av hvert, både om hvordan livet med utviklingshemming arter seg, og hva som må bedres og endres.

På […]

SAFO og Blindeforbundet i møte med Idrettsforbundet

SAFO i møte med Idrettsforbundet.

SAFO og Norges Blindeforbund var fredag den 25.3.2022, i møte med Norges Idrettsforbund. Vår målsetning var å innlede til dialog og samarbeid for mangfold og inkludering i idretten. I idretten ser vi et økende engasjement for idrett for alle, og Norges Idrettsforbunds parastrategi for perioden 2022-2027 er et viktig […]

Spor forestillingen

SPOR – forestillingen i Kristiansand – en opplevelse!

Representanter for Safo, NHU og NFU var til stede på SPOR – forestillingen 4. mars i Kristiansand. Forestillingen er et samarbeid med Kristiansand Katedralskole og Kilden og var en opplevelse!

Her samarbeider unge med ulik funksjonsevne og setter opp et forrykende show sammen med Symfoniorkesteret. Vi fikk se kulturformidling gjennom […]

Stortingsmelding om omsorgstjenester

Stortingsmelding om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester skal prioriteres.

SAFO er svært bekymret for et manglende likestillings- og menneskerettighetsperspektiv i St.meld. om «Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten». Nå ligger meldingen til behandling i Stortinget, og vi er bekymret for at heller ikke Stortinget forstår alvoret av et fokus på helse og omsorgstjenester som […]

SAFO i møte med statsekretær Haugsbakken om funksjonshemmdekonvensjonen CRPD

Sammen med FFO, Unge Funksjonshemmede, Stopp Diskrimineringen, NIM, LDO og Helsingforskomitéen var SAFO den 7. mars i møte med statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet. Målsetningen var å samtale med departementet om inkorporering av Menneskerettighetene for funksjonshemmede (CRPD) i Menneskerettsloven.

Organisasjonene tok opp behovet for at menneskerettskonvensjonen for mennesker […]

Ukrainas flagg

Opprop om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

Norske myndigheter v/utenriksminister Anniken Huitfeldt
Norske humanitære aktører

Funksjonshemmedebevegelsen i Norge slutter seg til oppropet fra «The European Disability Forum»
(EDF), og vil be om at norske myndigheter og norske humanitære aktører tar et spesielt ansvar for å
beskytte funksjonshemmede og bidra til funksjonshemmedes sikkerhet i den pågående krigen i
Ukraina.

Funksjonshemmede er blant de […]

Utstilling. I Herleiks grafiske verden

Herleik Kristiansen har arbeidet med visuell kunst, særlig grafikk og keramikk, i over 40 år. Han blir beskrevet som en «outsider» i kunstsammenheng, men er likefullt en godt etablert billedkunstner med en rekke utstillinger og utsmykningsoppdrag bak seg.

Som tenåring flyttet Kristiansen til Trastad gård – en institusjon for psykisk […]

Bror og søster

Han er min bror

Dokumentaren «Han er min bror» kommer denne vinteren til det norske publikum. Filmen handler om døvblindhet og en families kamp for å skape seg et godt liv.

Dokumentaren er laget i Danmark, med det norske selskapet Sant og Usant som co-produsent.

Filmen går på VGTV fra 4. februar. Se trailer til filmen […]

Uttalelse fra Lederkonferansen i SAFO – 29. og 30. januar 2022

Lederkonferansen i SAFO ber om at Regjeringen så snart som mulig, sikrer at funksjonshemmedes menneskerettigheter inkluderes i Menneskerettighetsloven.

Brukerstyrt personlig Assistanse (BPA)  er en grunnleggende forutsetning for å sikre likestilling av funksjonshemmede. Regjeringens prosess knyttet til BPA-utvalgets utredning, må resultere i en ordning som gjennom lov gir tydelige føringer om […]