Alle

Tom Tvedt og Janne Skei

Sak på Dagsnytt 18 om kontaktfamilieordningen.

I kveld (15.november 2021) møter SAFO sitt styremedlem Tom Tvedt, helseminister Ingvild Kjerkhol og styreleder Randi Ødegaard i Norsk Nettverk for Down Syndrom til samtale i Dagsnytt 18 om Kontaktfamilieordningen.

Kontaktfamilieordningen var opprinnelig en ordning vedtatt med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2021.  Tiltaket skulle etableres i regi av de regionale […]

Bilde: Finansdepartementet regjeringen.no

Statsbudsjettet – SAFOs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO vil først si at vi støtter innspillene gitt av NHF, NFU og FNDB. 

Dernest vil vi benytte anledningen til å understreke spesielt noen kommentarer knyttet til Fribeløp uføretrygd.

Regjeringen Solberg foreslo i forslag til statsbudsjett å fjerne mulighetene til å tjene et fribeløp på 0,4 G utover uføretrygd.

Ordningen skulle erstattes […]

SAFO i møte med Trettebergstuen

SAFO var i dag i møte med Kultur- og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun hadde også med seg sin statssekretær Gry Haugsbakken i møtet. Statsråden var tydelig på at dette er et viktig område for henne, og at hun er opptatt av å ha en tett  og god dialog med […]

Tretten organisasjoner skriver felles høringsuttalelse om oppfølgingen av Tvangslovsutvalgets forslag

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO,  står sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede – NFU og 11 andre organisasjoner for en felles høringsuttalelse til høringsnotatet om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget.  Organisasjonene mener arbeidet med et felles tvangslovverk for helsesektoren må legges på is inntil CRPD er inkorporert i Menneskerettsloven. […]

Ung person med PC

Undersøkelse om korona-pandemien og utdanning

Unge funksjonshemmede ønsker å samle inn informasjon om hvordan korona-pandemien har påvirket utdanningssituasjonen for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og hvilke ettervirkninger dette har fått. Vi ønsker også å få informasjon om hvordan det står til med utdanningssituasjonen nå som samfunnet har åpnet opp igjen.

Gjennom korona-pandemien har mange opplevd at skoler og universiteter har […]

Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Tolketjenesten. Solberg-Regjeringen gir og tar i forslaget til statsbudsjett

Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl
Solberg-regjeringen viser liten forståelse for viktigheten av tolketjenesten og behovet for frilansetolker i sitt siste statsbudsjett. FNDBs leder Geir Jensen understreker at «En tilgjengelig og fleksibel tolketjeneste er en grunnleggende forutsetning for døvblindes muligheter til å leve et selvstendig og likestilt liv. Tjenesten må også fungere […]

Special Olympics logo

Et skritt for likestilling i idretten

Norges Idrettsforbund avholdt i helgen et ekstraordinært idrettssting. I forbindelse med det tok Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), initiativet til å adressere Norges Idrettsforbund med målsetning om at paraidretten i større grad likestilles med bredde- og toppidrett i dag.  Sammen med SAFO, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, FFO og Unge […]