Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande Kristiansund sjukehus, våren 2024.

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande Molde sjukehus, våren 2024

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande Ålesund sjukehus, våren 2024

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande Volda sjukehus våren 2024

Starthjelp

«Starthjelp» er et tiltak for foreldre til barn med sammensatte  vansker som er i alderen 0-6 år, og der barn og familien har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover.

Det er Seksjon for habilitering barn og ungdom, Ålesund, HMR som er ansvarlig for tilbudet.

Starthjelp Brosjyre A5 – 8 sider Ålesund høst 2020

Din historie teller!

Ny kanal til Statped om en har spørsmål om tilrettelegging

Ny kanal til Statped om en har spørsmål om tilrettelegging.

https://www.statped.no/spor-oss/