SAFO konferansen 2015

Kommunereformen var hovedtema for årets SAFO-konferanse. I tillegg hadde vi oppe både SAFOs plattform for brukermedvirkning, kommunale råd og framtidig SAFO-samarbeid.
ARKIV
SISTE INNLEGG