Søk

Nyttig veileder fra Husbanken

Veilederen retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere.

Ny veiler fra Husbanken for å kjøpe egen bolig eller etablere sameie/borettslag.

Veileder for mennesker med utviklingshemning og deres pårørende.

Denne veilederen retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere. Informasjonen i veilederen vil i tillegg kunne være til nytte for andre personer med funksjonsnedsettelse og vanskeligstilte på boligmarkedet generelt, som er avhengige av kommunal eller statlig hjelp for å skaffe egnet varig bolig.

Lenke til Husbankens hjemmeside der du finner veilederen

ARKIV
SISTE INNLEGG