Søk

Delta i Statpeds brukerundersøkelse 2015

Fra midten av november vil vi i Statped gjennomføre en brukerundersøkelse. Det er TNS Gallup som gjennomfører den på vegne av oss. Undersøkelsen, som er universelt utformet, sender vi til deg per post. Du kan svare enten i vedlagte svarkonvolutt, elektronisk eller på telefon.

– Vi håper mange finner tid og anledning til å svare på undersøkelsen. Den er et veldig viktig verktøy når vi skal utvikle Statpeds kunnskap og tjenestetilbud videre, sier Tone Mørk, Statpeds direktør.

Hun peker på at undersøkelsen er en av flere sentrale elementer i Statpeds arbeid med å lytte til brukernes erfaringer. – Skal vi bli bedre, må vi lytte til våre brukere og samarbeidspartnere, slår Tone Mørk fast.

Etter planen skal undersøkelsen være ferdig innen årsskiftet.

Dette er Statpeds andre brukerundersøkelse etter at vi ble én etat fra 1. januar 2013. Den første brukerundersøkelsen vår gjennomførte vi høsten 2014.

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Les gjerne mer om oss på www.statped.no.

ARKIV
SISTE INNLEGG