Opptak fra SAFOs konferanse om inkluderende utdanning