Søk
Tonje Brenna

Opptak fra SAFOs konferanse om inkluderende utdanning

Her finner du opptak fra Inkluderingskonferansen.

Opptak av hele konferansen.

Sang v/ Marlene Svaleng.

Åpning av konferansen v/ Tom Tvedt, leder i SAFO.

Åpningsinnlegg v/ kunnskapsminister Tonje Brenna.

Å definere inkluderingomgrepet. Høgskulen i Volda. Peder Haug.

Implementering av CRPD i kommunene  – status og fremdrift. Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Seniorrådgiver i Bufdir Cecilie H. Sandnes.

Historier fra Norge. Norges Handikapforbunds Ungdom – NHFU

Vonde sirkler i videregående utdanning, dr. polit og professor ved NTNU Jan Tøssebro.

Grunnskoleopplæring og sammenheng med inkludering i videregående. Fagrådsmedlem og styremedlem i Norsk Foreining for Downs Syndrom og medlem i NFU Karianne Nes.

Verktøy for inkludering v/ Hilde Kolstad Danielsen og Anne Merete Kleppenes, StatPed.

Et eksempel for god inkludering – Kristiansand Katedralskole og SPOR.

Sofasamtale med Ida Elisabeth Nordvik, Maren Huseby, Gabriel Wilhelmsen Hoff, Regine Elvevold, Henriette Hvarnes Hansen og Dennis Thommassen, NHFU, NFU og FNDB/LSHDB

BPA som verktøy for inkludering Tove Linne Brandvik, NHF

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til sosialt samspill i videregående? Else Kristin Tobiassen, rådgiver i KS i Nasjonalt velferdsteknologiprogram med hovedfokus mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Generalprøver på virkeligheten som inkluderingsverktøy i videregående skole. Mette Bøe Lyngstad, dosent i drama og anvendt teater ved Høgskolen på Vestlandet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet får ordet.

En ungdoms refleksjoner om inkludering og vegen videre.

Hilsen fra TV Bra. Daglig leder Camilla Kvalheim. Klipp fra film om inkludering i videregående skole.

Takk for i dag v/Hedvig Ekberg, NFU.

ARKIV
SISTE INNLEGG