Søk

Denne videoen handler om at Norge har forpliktet seg til en inkluderende skole. Den inneholder spørsmål og svar, og det er tre personer som svarer. De som er med i filmen er en gutt som skal begynne på skolen til høsten, en jente som går i 6.klasse og en gutt som nettopp er ferdig med videregående skole. Når de svarer, tegnes noe av det de sier.

Til spørsmålet «Hva vil du jobbe som?» ser vi en tegning av en fotball som sparkes når den yngste gutten svarer. Når den eldste gutten svarer, ser vi en politibil med blålys.

Til spørsmålet «Hva liker du å gjøre?» ser vi en tegning av en tjukkas og ribbevegg når jenta svarer. Når den yngste gutten svarer, ser vi en tegning av en støvel i en sølepytt. Når den eldste gutten svarer, ser vi en tegning av en pulserende by.

Til spørsmålet «Hvordan kunne skolen vært bedre?» ser vi at jenta går bortover gulvet. Hun har benproteser. Samtidig ser vi en tegning av en trapp, som illustrerer noen hindringer hun kan møte. Når den yngste gutten svarer, ser vi en tegning av et spørsmålstegn.

Filmen er laget av SAFO, som består av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde.