Unge uføre seirer i årets Trygdeoppgjør

Unge uføre seirer i årets Trygdeoppgjør

I årets trygdeoppgjør valgte regjeringen, etter krav fra organisasjonene, å løfte fram unge uføre og minstepensjonistene. SAFO er svært fornøyd med resultatet og Vibeke Seim-Haugen karakteriserer dette som en gledens dag!

Tilsammen vil unge uføre øke sin årlige inntekt med 14 112 kroner. Staten legger til en pott på 180 millioner i 2007 og 270 millioner i 2008 oppå gjeldene ramme for at få til økningen fra 3,3 pensjonspoeng til 3,5.

Minstepensjonen til enslige pensjonister økes med 16 476 kroner. Det vil være en videre opptrappingsplan slik at minstepensjonen kommer opp i 2 G i 2010. Her gikk organisasjonene med på å ikke legge på etterslepet på 0,65% i forhold til fjorårets lønnsvekst, men isteden bruke dette direkte på minstepensjonistene. Dette er derfor et bidrag fra alle med høyere pensjoner. De økte kostnadene for dette skal tas av Statsbudsjettet de neste årene.

Norges Pensjonistforbund var svært glade for at de endelig hadde klart å få minstepensjonistene opp på 2 G.

Folketrygdens grunnbeløp G vil økes med 3 444 kroner (5,5%) årlig.

Et viktig element for SAFO for å støtte tilbudet fra Staten, var at det Staten sparer ved at de ikke legger på etterslepet fra 2007 på tilleggsytelser som rehabiliteringsmidler, forsørgerstøtte, attføring osv, skal reguleres tilbake til disse ordningene.