Søk

SAFO krever økning av unge uføres tilleggspensjon i årets Trygdeoppgjør

I regjeringens kamp mot fattigdom mener SAFO at unge uføre må få et ordentlig løft i årets trygdeoppgjør. SAFO sammen med LO, FFO, NPF, UNIO, YS og Akademinkerne leverte krav til Trygdeoppgjøret 2008 i dag, 27.5 2008, kl. 10.30 til statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

I tillegg krever organanisasjonene en oppregulering av grunnbeløpet på 5,8%, og økt tilleggspensjon for minstepensjonister.

SAFO mener at den rødgrønne regjering som har satt seg som mål å bekjempe fattigdom og bistå svakere grupper bør legge gi et økt til skudd til unge uføre. «Staten har tatt seg råd til et kraftig lønnsoppgjør, da kan de ikke overse unge uføre», sier Vibeke Seim-Haugen som deltar i forhandlingene på vegne av SAFO. «Unge uføre har ofte ikke rukket å tjene seg opp andre pensjonsppoeng og er i en etableringsfase. Det gir økte kostnader som dagens uførepensjon ikke sikrer», slår hun fast. Derfor krever SAFO sammen med de andre organisasjonene en økning av unge uføres tilleggspensjon med 0,7 pensjonspoeng, fra dagens nivå på 3,30 pensjonspoeng til 4,00 pensjonspoeng. Partene møtes igjen i morgen kl. 14. Da får organisasjonene svar fra Staten på deres krav.

ARKIV
SISTE INNLEGG