Søk

Trygdeoppgjøret – Hva betyr det for deg?

– Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner. Dette påvirker blant annet uføretrygd.

Satsene for uføretrygd:

Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41 prosent):

  • Ordinær sats: 270 454 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 16 286 kroner.
  • Høy sats: 294 178 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 17 715 kroner.
  • Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 19 000 kroner.
  • Høy sats for «ung ufør»: 345 184 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 20 786 kroner.
  • Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år, en økning på henholdsvis 14 286 og 9 524 kroner.

Dette betyr at mottagere av uføretrygd er sikret minimum 16 286 kroner ekstra i året fra 1. mai i år.

Les mer på regjeringens nettsider.

Pensjonistforbundet (SAKO-Samarbeidet), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) og Senior Norge hadde en protokolltilførsel ved behandlingen av årets trygdeoppgjør.

«Pensjonistforbundet (SAKO-Samarbeidet), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) og Senior Norge viser til Stortingets vedtak om å regulere pensjon med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten i 2021. Avviket mellom forventet og faktisk lønnsvekst i 2021 ble 1,1 prosentpoeng. Til torss for protester fra samtlige organisasjoner valgte regjeringen i trygdeoppgjøret i 2022 å korrigere avviket fra 2021 slik at det kun fikk halv effekt, tilsvarende 0,55 prosentpoeng. Vi mener det var feil av regjeringen å ikke gi full korreksjon for avviket i fjor, og gjentar kravet om full korrigering i år. Vi krever at de resterende 0,55 prosentpoengene av det opprinnelige avviket på 1,1 prosentpoeng fra 2021 kompenseres i årets trygdeoppgjør, slik at pensjonistene får en inntektsutvikling i tråd med Stortingets vedtak.»

ARKIV
SISTE INNLEGG