Forskjellsbehandling ved bruk av TT-kort i Norge

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Viken har sendt brev om en alvorlig forskjellsbehandling ved bruk av TT-kort i nåværende fylke Viken.  Bor man i kommende Akershus fylke har man et adskillig lavere beløp til disposisjon i TT-kortet enn det Buskerud og Østfold fylke har pr i dag.

Brevet er sendt til Samferdselsdepartementet v/samferdselsminister Jon Ivar Nygaard og i kopi til fylkesordfører Roger Ryberg, Viken Fylkeskommune.

TT kort – Brev til Samferdselsdepartementet

ARKIV
SISTE INNLEGG