Trygdeoppgjøret 2023

SAFO har i dag sammen med Pensjonistforbundet lagt frem sine krav til trygdeoppgjøret. På tross av at oppgjøret i år er godt sett i lys av andre oppgjør er situasjonen ennå at uføretrygdede ligger på bunn av inntektsskalaen. SAFO er opptatt av at også de som ikke på grunn av funksjonsnedsettelse, kan skaffe seg et levebrød gjennom ordinær arbeidsinntekt, også skal sikres anstendige levekår.

Pensjonistforbundet og SAFOs felles krav til trygdeoppgjøret 2023.Endelig versjon_

ARKIV
SISTE INNLEGG