Søk

Tretten organisasjoner skriver felles høringsuttalelse om oppfølgingen av Tvangslovsutvalgets forslag

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO,  står sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede – NFU og 11 andre organisasjoner for en felles høringsuttalelse til høringsnotatet om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget.  Organisasjonene mener arbeidet med et felles tvangslovverk for helsesektoren må legges på is inntil CRPD er inkorporert i Menneskerettsloven. Lovforslaget svarer bidrar ikke til å få regelverket i tråd med menneskerettighetene/ FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det demmer heller ikke opp mot utfordringene knyttet omfattende tvangsbruk eller behovet for forenkling og samordning av regelverket. De andre organisasjonene som deler vårt syn er: FFO,  Hvite Ørn Fellesorganisasjonen (FO), Stopp Diskrimineringen, We Shall Overcome (WSO)), Uloba, Vernepleierforbundet, Delta, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Forningen JAG og JAG Assistanse, Autismeforeningen (AiN) og Stiftelsen SOR.

Les hele høringsuttalelsen her. Felles høringsuttalelse fra en sammenslutning av arbeidstaker og interesseorganisasjoner 2021

ARKIV
SISTE INNLEGG