Søk

SAFO i møte med Trettebergstuen

SAFO var i dag i møte med Kultur- og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun hadde også med seg sin statssekretær Gry Haugsbakken i møtet. Statsråden var tydelig på at dette er et viktig område for henne, og at hun er opptatt av å ha en tett  og god dialog med funksjonshemmedes organisasjoner. Hun understreket også at  arbeidet med å implementere Funksjonshemmedekonvensjonen i norsk lov  er et prioritert område.

Sakene som SAFO tok opp med statsråden var:

 • Innen 2022, inkorporere CRPD i menneskerettsloven
 • I pakt med CRPD, erstatte lov om vergemål med en lov om beslutningsstøtte
 • At nytt regelverk for bruk av tvang utformes i pakt med CRPD
 • Våre nasjonale myndigheter må, i samarbeid med norske kommuner, innen 2030, sikre en fullt ut inkluderende skole, hvor universell utforming av alle skoler og inkluderende pedagogikk er gjennomført. Dette innebærer:
 • Veikart universelt utformet nærskole 2030 realiseres.
 • Gjennom lov og regelverk, og ved hjelp av prosjektmidler og øremerking, vil Regjeringen gi klare signaler om at forsterkede skoler/ enheter/ klasser ikke er veien å gå i norske kommuner
 • Våre nasjonale myndighet må, i samarbeid med norske kommuner, innen 2030, sikre funksjonshemmedes rett til å velge hvor man vil bo, og med hvem man vil bo. Dette innebærer:
 • En tydeliggjøring i regelverket om funksjonshemmedes rett til å motta tjenestene i valgfri bolig
 • Tydeliggjøring i regelverket om at kommuner som velger å bygge samlokaliserte enheter med mer enn 6 enheter, ikke vil få innvilget lån eller tilskudd via Husbanken.
 • Sikre kvantitet, kvalitet og fleksibilitet knyttet til Tolk/Ledsagerordningen. Denne ordningen er en grunnleggende forutsetning for selvstendighet, deltakelse, like muligheter likestilling for døvblinde.
 • Utfordringene som mange mennesker møter fordi de ikke får tilgang til BankID
 • Fritidsaktiviteter/ idrett innenfor para-området

I SAFO ser vi frem til å samarbeide med statsråden om inkludering av CRPD i norsk lov, og på andre viktige områder for funksjonshemmede

ARKIV
SISTE INNLEGG