Søk
Ung person med PC

Undersøkelse om korona-pandemien og utdanning

Unge funksjonshemmede ønsker å samle inn informasjon om hvordan korona-pandemien har påvirket utdanningssituasjonen for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og hvilke ettervirkninger dette har fått. Vi ønsker også å få informasjon om hvordan det står til med utdanningssituasjonen nå som samfunnet har åpnet opp igjen.

Gjennom korona-pandemien har mange opplevd at skoler og universiteter har satt inn tiltak mot smitte, som har ført til at elever og lærere har måttet holde seg hjemme. Mange av skolene har vært nødt til å opprette et alternativt tilbud. Dessverre er det mange unge som ikke har fått oppfylt rettighetene sine og fått et dårlig tilbud på skolen under korona-pandemien.

Vi ønsker svar fra unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom i alderen 12-36 år som har gått på skole eller studert under pandemien. Vi ønsker også svar fra foresatte som har barn som har gått på skole eller studert under pandemien. Spørreundersøkelsen er anonym. Funnene fra undersøkelsen vil sammenfattes i et notat som vil bli publisert på nettsiden vår innen slutten av året.

Her er link til spørreundersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/Q873SN7

Undersøkelse om korona og utdanning – Unge funksjonshemmede

ARKIV
SISTE INNLEGG