Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

På denne temasiden legger Deltasenteret i Bufdir ut informasjon som er rettet mot de kommunale rådenes virksomhet.

Deltanettet.no råd-for-funksjosnhemmede (lenke)

Temasidens innhold:

– Nyttig om medvirkning: Informasjon om aktuelle tiltak som er relevant for medvirkning

– Nyheter fra rådene: Her  kan rådene sende inn nytt om sitt virke som kan være nyttig for andre råd å kjenne til

– Ressurser: Publikasjoner mm. om rådsarbeid, plan- og byggeprosesser, levekår og sosial inkludering

– Lenker til nettsider for fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

– Mandat for råd for personer med nedsatt funksjonsevne – huskeliste

ARKIV
SISTE INNLEGG