Søk

Bufdir inviterer til lanseringsseminar 4. mars 2014

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet avholdt felles lanseringsseminar av to forskningsrapporter 4.mars: Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar og En av flokken? Inkludering av barn med sansetap – muligheter og begrensninger. Rapportene er gjennomført av hhv NOVA og NTNU Samfunnsforskning.

Begge studiene viser at bruken av segregerte opplæringstilbud har økt i de senere år, og at segregeringen øker jo høyere opp i klassene man kommer. Nær en fjerdedel av unge med bevegelseshemninger og av de med sansetap får hele eller deler av sitt skoletilbud utenfor det ordinære klasserommet. Elevene forteller at de bruker mye krefter på å tilpasse seg andre unge i skole og fritid. Studiene støtter andre undersøkelser som viser at funksjonshemmet ungdom som er inkludert i skolen har større sjanse for å være deltakende på den ordinære fritidsarenaen.

Dette er linken til "Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar"

Her er linken til "En av flokken? Inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger.

ARKIV
SISTE INNLEGG