Søk

Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser til alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt casestudier i et utvalg av disse.
 
Oppdragsgiver har vært kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 

ARKIV
SISTE INNLEGG