Søk

SAFO i møte med Midtlyngutvalget

”Stopp segregeringen, men foreslå for all del ikke at retten til spesialundervisning skal fjernes!” Dette var et av de viktigste budskapene SAFO hadde med seg i møte med Midtlyngutvalgets sekretariat.

Etter initiativ fra SAFO møtte Helene Holand, Rune Huvenes, Bettina Thorvik sammen med vår representant i utvalget Marianne Ween, sekretariatsleder Per Arild Nord og Brita Nesheim. SAFO har vært bekymret for at elever med utviklingshemming og sammensatte funksjonshemminger ikke blir viet nok oppmerksomhet i utvalgets arbeid. SAFO understreket at utvalget alltid måtte ta utgangspunkt i den enkelte elevs situasjon og deres rett til å motta undervisning i fellesskap med alle barn. Ut i fra dette må skolen innhente kompetanse og tilpasse undervisningen og gi et spesialpedagogisk tilbud, hvis eleven har behov for det. Med eleven i fokus må systemene rundt bygges. Fylkesmannens tilsyn som viser 90% avvik, viser at situasjonen ikke er slik i dag. Videre ba vi utvalget se nærmere på årsaken til at svært mange kommuner og fylkeskommuner velger å ta ut elever fra klassen og i nærskolen og gi dem undervisning alene eller i små grupper. SAFO mener dette strider mot norsk politikk og ikke minst mot menneskerettighetene. Når den nye diskrimineringsloven trer i kraft, vil det også være diskriminerende. Aller mest tar det bort elvenes rett sosialt mangfold. Forskning viser at det verken er økonomisk lønnsomt, at elevene lærer mer eller fører til sterkere sosialisering av elvene. SAFOs skriftlige innspill til Midtlyngutvalget. Les mer om Midtlyngutvalget på disse sidene.

ARKIV
SISTE INNLEGG