Søk

SAFO har ingått samarbeidsavtale med Husbanken

SAFO vil kunne tilføre Husbanken et viktig brukerperspektiv på utvikling og forvaltning av Husbankens virkemidler og bidra til at Husbankens satsing på boligsosialt arbeid og universell utforming blir kjent blant brukergruppene.  Avtalen skal gi sentral forankring og føringer for samarbeidet mellom SAFO og Husbanken.

Sentrale samarbeidsområder vil være:• Prioriterte innsatsområder ift Husbankens tildelingsbrev fra departementet • Universell utforming av boliger og uteområder • Sikre at funksjonshemmede med lav inntekt kan etablere seg i bolig og gis mulighet til å beholde boligen • Øke brukermedvirkningen på Husbankens virkeområde, med særlig fokus på lokal medvirkning • Utvikle attraktive steder for alle • Utvikling av lover og regelverk • Bidra til at lokale planprosesser ivaretar hensyn til universell utforming og tilbud av rimelige og gode boliger for funksjonshemmede

ARKIV
SISTE INNLEGG