Skolesatsing fra Juristenes Utdanningssenter

Skolesatsing fra Juristenes Utdanningssenter

Målgruppen for kurset er jurister og advokater som arbeider/ønsker å arbeide innenfor skolerettens område. Kurset er også egnet for skoleledere, undervisningspersonell m.m. som ønsker nærmere kunnskap om juridiske problemstillinger. Det arrangeres ett grunnkurs og ett kurs om ajurføring og utdanningsrettslige særemner. Kursene arrangeres den 15. og 16. september i Lillestrøm. Påmelding.