Søk
Kjerkol

Statsråd Kjerkol mener at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ansvar for å følge opp og implementere CRPD

Foto: Stortinget

Opptrappingsplan for psykisk helse var tema for møtet hos helse- og omsorgsministeren fredag, den 13. mai. Hedvig Ekberg, styremedlem i SAFO var vår representant.

FN-Konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse CRPD inkluderer menneskerettigheter på alle livets områder.

Dette ser det imidlertid ut til at Kjerkol uenig i.

Hedvig Ekberg fokuserte spesielt på psykisk helse for unge funksjonshemmede og mennesker med utviklingshemming. Hun la vekt på de holdningene som vi alt for ofte ser i helsevesenet  når det gjelder psykiske problemer for disse gruppene. Alt for ofte greier ikke tjenesteyterne å se forbi funksjonsnedsettelsen og fokusere på de psykiske problemene. Funksjonsnedsettelsen er det som fokuseres og de psykiske problemene blir ikke tatt på alvor.

Ekberg trakk også frem at man i tilknytning til utviklingshemmede mangler kunnskap om psykisk helse, og at den forskningen som finnes viser at helseforebygging, helsefremmende innsats og medikamentell og medisinsk kontroll er mangelfull. Hun avsluttet med at FN-konvensjonen CRPD, legger til grunn at alle skal ha rett til nødvendige og likeverdige helsetjenester og at knapt noen relevante dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet viser til CRPD. Det var da Kjerkol våknet. Hun ville bare opplyse Ekberg om at det er Kultur- og likestillingsdepartementet og ikke Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlige for CRPD. Her i SAFO lurer vi på: Kjenner ikke statsråden innholdet i CRPD og vet hun ikke at alle områder, også helse og omsorg, omfattes av FN-konvensjonens menneskerettigheter. Er det fordi hun ikke vet, eller er det fordi hun ikke vil?

ARKIV
SISTE INNLEGG