Søk
Juridisk fakultet i Bergen

SAFO på juridisk fakultet i Bergen

Mandag, den 23. mai hadde studentforeningen MinoJur invitert til panelsamtale om funksjonshemmedes rettigheter. Tema var om lovgivningen som skal ivareta rettighetene til funksjonshemmede ivaretas og, dersom ikke, hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre dette. Full honnør til MinoJur i Bergen som setter fokus på et så viktig tema.

Fokus i samtalen var blant annet FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) og mangel på universell utforming i samfunnet. De fremmøtte studentene fikk høre refleksjoner og vurderinger fra daglig leder i SAFO Janne Skei, styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom Alexander Petersen og organisatorisk nestleder i Høyres studentforening i Bergen Maya-Katrin Skjeldal. Visedekan for undervisning ved fakultetet Halvard Haukeland Fredriksen holdt orden på paneldeltakerne og aktuelle tema.

Det var ikke til å unngå at norske myndigheters manglende vilje til å inkorporere CRPD i norsk lov, ble tema for en god del av samtalen. Maya-Katrin fikk utfordringen med å forklare hvorfor Høyre, som kun ett av to partier i Norge i dag, ikke ønsker å inkludere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov. Konvensjonen ble underskrevet av Norge i 2007, ratifisert av Norge i 2013 – men ennå har vi altså ikke inkludert konvensjonen i norsk lov. Ingen liten utfordring det, for Maya-Katrin. Hun er imidlertid sterkt engasjert både i universell utforming og rettigheter, og vi ser frem til at hun vil bruke dette til å påvirke eget parti.

Alexander var opptatt av å gi studentene innsikt i hvordan samfunnet må endres fra å ekskludere funksjonshemmede til å sikre et samfunn av mangfold hvor alle variasjoner er like inkludert med samme muligheter til å delta på alle livets arenaer. Han problematiserte hvordan manglende universell utforming bidrar til å stenge ute funksjonshemmede og hvor viktig det også er, med tilgang til nødvendige og gode hjelpemidler. Han forklarte også hvordan Brukerstyrt personlig assistanse bidrar som et helt nødvendig verktøy for likestilling for mange funksjonshemmede.

Fra SAFO sin side kunne vi gi informasjon om utfordringene med å sikre inkludering av CRPD i Menneskerettsloven. Prosessen har vært lang og bratt.  Selv om alle partiene på Stortinget bortsett fra Høyre og FrP nå støtter inkludering i norsk lov, er det ikke alle som støtter at CRPD skal inn i menneskerettsloven.

Vi kunne også gi noe innsikt i hvordan likestillingslovens forpliktelser om universell utforming for en virksomhet begrenses av et fokus på «uforholdsmessig byrde», noe som gjør at mange av dagens virksomheter slipper unna med skrekken. SAFO, sammen med Norges Handikapforbund og andre organisasjoner, gjennom minst 13 år arbeidet for tidsfrister for universell utforming i forskrifter. Vi har ennå ikke vunnet frem. Nå setter vi imidlertid vår lit til at dagens to regjeringspartier har programfestet i Hurdalsplattformen, at den vil sikre tidsfrister i forskrift for alle landets grunnskoler.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG