SAFO MED PROGRAMLEDER MATS SOLLID OG EMPO TV HOS IDRETTSFORBUNDET

SAFO med programleder Mats Solllid og Empo TV hos Idrettsforbundet

Fredag, den 13. mai var SAFO sammen med EmpoTV hos idrettsforbundet. Mats er opptatt av trening og er en del av et prosjekt i EmpoTV som er i ferd med å utvikle en treningsapp for utviklingshemmede.

SAFO jobber for like muligheter for funksjonshemmede til å trene, være aktive og drive med idrett. Programleder Mats Sollid i Empo-TV sin ide om en treningsapp, ble til et eget prosjekt i Empo TV. SAFO mener appen kan bli et nyttig verktøy for bedre muligheter til fysisk aktivitet for både utviklingshemmede og andre. Vi tok derfor kontakt med idrettsforbundet for å sjekke om vi her har felles interesser og grunnlag for samarbeid. Møtet var svært positivt og vi konkluderte i fellesskap med at dialogen skal fortsette.

ARKIV
SISTE INNLEGG