Søk

STATSBUDSJETTET FOR 2023 – Ingen ting å rope hurra for

Vedum har forberedt oss, forbruket må ned. Prisstigningen skal strupes – før den gallopperer. Budsjettet er stramt. Regjeringen legger allikevel opp til noen satsningsområder. Det gjelder imidlertid ikke på funksjonshemmedes områder.

Bevilgningen til aktivitetshjelpemidler er katastrofal. Regjeringen viderefører en ramme som er halvparten av hva som er reelt behov.

«Veikart universelt utformet nærskole 2023» – en strategi for universell utforming i skolene,  som er inkludert som målsetning i Hurdalsplattformen, forbigås i stillhet.

Reell inkludering av funksjonshemmede i skolen fordrer økte ressurser. Bevilgningen dekker ikke en gang prisstigningen.

Kultur- og likestillingsdepartementet kommenterer at frivillige organisasjoner er et satsningsområde. Mulig det, men vi kan ikke finne at det gjelder funksjonshemmedes organisasjoner. På det området er den nominelle økningen i bevilgninger til organisasjonene kun 1,8%, mens prisstigningen er anslått til 4,9%.

Skal vi være fair, må vi samtidig nevne at Regjeringen legger opp til å kunne kompensere fullt ut for frivillige organisasjoners merverdi-utgifter. Dette vil nok kunne avhjelpe noe av underfinansieringen, men på langt nær alt.

SAFO må fortsatt, sammen med andre gode krefter, brette opp armene i arbeidet for bedre levekår, selvstendig liv og likestilling for funksjonshemmede.

ARKIV
SISTE INNLEGG