Søk

SAFO med to nyoppnevnte representanter i Statens råd for funksjonshemmede

Professor Jan Tøssebro er i statsråd oppnevnt som ny leder i Statens råd for funksjonshemmede for de kommende fire årene.

Åge Nigardsøy og Gunnar Buvik er oppnevnt som representanter fra SAFO.

Statens råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, særlig departementene og statsforvaltningen.

I løpet av de siste åra er det lagt fram både en NOU og en stortingsmelding med høye ideal om hva som trengs for å få til et tilgjengelig samfunn. Mye av utfordringene ligger i å følge opp disse, sier den påtroppende lederen, Jan Tøssebro. Han arbeider ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap, NTNU i Trondheim.

De 13 medlemmene i rådet har til sammen bred kunnskap fra samfunnet og innsikt i de utfordringene som funksjonshemmede møter i hverdagen. Av de 13 medlemmene er fem oppnevnt etter forslag fra funksjonshemmede sine organisasjoner.

Regjeringens stortingsmelding om politikken for å bygge ned funksjonshemmende barrierer er nå til behandling i Stortinget. Et tett samarbeid med rådet vil være til god støtte for Regjeringen i det videre arbeidet med å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle, seier sosialminister Ingjerd Schou.

Rådet deltar i drøftinger med representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av stort verd for situasjonen til funksjonshemmede. Det er gjort enkelte endringer i reglementet for å sikre en tettere dialog mellom rådet og departementene.

Rådet skal også komme med initiativ og tilrådinger ovenfor offentlige instanser og institusjoner. Rådet informerer utetter m.a. gjennom tidsskriftet Notabene og ulike konferanser.

Medlemmer i Statens råd for funksjonshemmede:

 • Professor Jan Tøssebro, Trondheim, leder.
 • Rådgiver Rune Stureson, Oppegård, nestleder.
 • Administrerende direktør Torild Jakobsen, Bodø.
 • Professor Sigmund Asmervik, Moss.
 • Assisterende fylkesmann Tor Stafsnes, Vadsø.
 • Forsker Hilde Haualand, Ås.
 • Leder for Handikapprogrammet i Telenor, Ingrid Ihme, Oslo.
 • Spesialkonsulent Solfrid Fossberg, Leikanger
 • Leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Arnt Holte, Oslo.
 • Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum, Oslo.
 • Leder i Foreningen for søvnsykdommer, Margaret Ramberg, Mjøndalen.
 • Leder i Norges Blindeforbund, Åge Nigardsøy, Trondheim.
 • Leder i Norges Handikapforbund, Gunnar Buvik, Sarpsborg.

Direkte link til rådets nettside

ARKIV
SISTE INNLEGG