Makt- og demokratiutredningen – Høring

Makt- og demokratiutredningen – Høring

Stortinget vedtok 11. desember 1997 at det skal igangsettes en utredning om makt og demokrati i Norge. Utredningen skulle foregå over en femårsperiode fra 1998-2003.

En forskergruppe ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. mars 1998.

Hovedtemaet for utredningen er vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse.

Den 26.august 2003 ble “NOU 2003:19 Makt og demokrati” avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Regjeringen har besluttet at utredningen følges opp i regi av statsministerens kontor.