Spor forestillingen

SPOR – forestillingen i Kristiansand – en opplevelse!

Representanter for Safo, NHU og NFU var til stede på SPOR – forestillingen 4. mars i Kristiansand. Forestillingen er et samarbeid med Kristiansand Katedralskole og Kilden og var en opplevelse!

Her samarbeider unge med ulik funksjonsevne og setter opp et forrykende show sammen med Symfoniorkesteret. Vi fikk se kulturformidling gjennom ulike dansegrener, refleksjoner fra unge som virkelig var gripende og et politisk budskap – der ungdommene konkluderer med hvorfor FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne er viktig og at denne må sidestilles med Barnekonvensjonen og Kvinnekonvensjonen. Dette burde streames til alle barne- ungdomsskoler og videregående skoler!

Følg med – SPOR følger opp med konferanse 10. mars i år og neste år så kan det hende at man får en ny sjanse til å få sett dette unike stykket, for første gang eller på nytt…

Utdrag:

«Folk kan bli overraska over hvor mye jeg får til»

-ungdom på tilrettelagt linje-

«Jeg venter for meg selv for å være meg selv»

-ungdom på ordinær linje-

ARKIV
SISTE INNLEGG