Søk
SAFO og Blindeforbundet i møte med Idrettsforbundet

SAFO i møte med Idrettsforbundet.

SAFO og Norges Blindeforbund var fredag den 25.3.2022, i møte med Norges Idrettsforbund. Vår målsetning var å innlede til dialog og samarbeid for mangfold og inkludering i idretten. I idretten ser vi et økende engasjement for idrett for alle, og Norges Idrettsforbunds parastrategi for perioden 2022-2027 er et viktig skritt på veien.

Møtet viste at vi har et felles ønske om å stå sammen for å bidra til likestilte muligheter og deltakelse for funksjonshemmede i alle idretter. Likestilte muligheter er viktig både i bredde og toppidrett og Idrettsforbundets parastrategi viser at de vil satse på begge. Allerede nå, i vår innledende runde, ble det identifisert opp til flere områder hvor vi har felles interesse av å jobbe sammen både ut mot egne organisasjoner, men også i felles påvirkningsarbeid på viktige områder. I SAFO ser vi frem til vårt videre samarbeid, i gode prosesser for felles resultater for like muligheter i «én idrett»

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e815a06354734e46913f4cd8e5dd1fc3/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf (Parastrategi for norsk idrett)

ARKIV
SISTE INNLEGG