Søk

Se den fiktive rettssaken der Karl saksøker staten

Karl har en utviklingshemming og er blitt satt under vergemål. Han ønsker en annen verge enn vergen som fylkesmannen har utpekt. For å vinne frem med sin vilje, går Karl til sak mot staten.

Norsk Forbund for Utviklingshemming arrangerte fredag 8.november en fiktiv rettssak – som viser noe om rettssituasjonen for personer med utviklingshemming. Se den fiktive rettssaken på denne lenken.  Saken er en levende beskrivelse av rettssituasjonen for personer med utviklingshemmede i dag. En entydig tilbakemelding fra publikum, var at dette var både viktig og tankevekkende. Takk til NFU som arrangerte en så viktig konferanse. Takk også fordi saken ble tatt opp for alle som ikke deltok på selve dagen.

Et av de viktige momentene i saken er Karls «samtykkekompetanse», noe Karls lege har sagt at han ikke har.

Se konferansen på disse lenkene:

Skuespillerne i rettssaken:

  • Saksøker: Ørjan Wold
  • Saksøkers advokat: Helge Hjort
  • Statens advokat: Geir Tonning
  • Dommer: Jo Stigen
  • Vitne: Geir Tore Søreide

Foto og filmopptak: NFU, Jens Petter Gitlesen

 

ARKIV
SISTE INNLEGG