Søk

Samler underskrifter for bedre rettigheter

Synes du at funksjonshemmede i Norge skal ha sterkere rettigheter? Nå kan du signere på et opprop til norske politikere med krav om å ratifisere FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
ARKIV
SISTE INNLEGG