SAFO i møte med Arbeiderpartiets Helse- og omsorgsfraksjon 24.10.2011.

SAFO i møte med Arbeiderpartiets Helse- og omsorgsfraksjon 24.10.2011.

FNDB mener at kompetansesystemet for døvblinde skal være et direkte statlig ansvar og organiseres med nær tilknytning til det regionale Statped.-systemet. Dette for å sikre god kontakt med tegnspråk- og kommunikasjonsmiljøer og for å sikre en god og likeverdig oppfølging av døvblinde i alle landets kommuner.

SAFO ønsker også en diskusjon velkommen om hvorvidt det er riktig at gruppen døvblindfødte og døvblindblitte skal falle inn under gruppen sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.

SAFO ser frem til å diskutere saken med Arbeiderpartiets Helse- og omsorgsfraksjonog kommer tilbake til saken etter møtet.