NFU på høring i Arbeids- og sosialkomiteen

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet, var NFU i høring med Arbeids- og sosialkomiteen. NFU tok opp fem forhold av betydning for mennesker med utviklingshemning.
ARKIV
SISTE INNLEGG