Sak på Dagsnytt 18 om kontaktfamilieordningen.

Tom Tvedt og Janne Skei

Sak på Dagsnytt 18 om kontaktfamilieordningen.

I kveld (15.november 2021) møter SAFO sitt styremedlem Tom Tvedt, helseminister Ingvild Kjerkhol og styreleder Randi Ødegaard i Norsk Nettverk for Down Syndrom til samtale i Dagsnytt 18 om Kontaktfamilieordningen.

Kontaktfamilieordningen var opprinnelig en ordning vedtatt med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2021.  Tiltaket skulle etableres i regi av de regionale helseforetakene i dialog med pasientorganisasjoner/ funksjonshemmedes organisasjoner. Det ble avsatt kr. 30 mill. til tiltaket hvorav kr. 10 mill. skulle øremerkes pasientorganisasjoner/ funksjonshemmedes organisasjoner i en tilskuddsordning administrert av Helsedirektoratet.

Gjennom flere møter mellom aktuelle pasientorganisasjoner/ funksjonshemmedes organisasjoner (blant annet SAFO og FFO) og regionale helseforetak, ble både tiltaket og hvilken innretning et slikt tilbud skulle/ burde ha, diskutert. Etter flere runder med dialog kom SAFO og FFO frem til at de ikke kunne anbefale egne medlemsorganisasjoner å delta i det videre arbeidet med en kontaktfamilieordning. Regjeringen Støre har i sin tilleggsproposisjon foreslått å avvikle ordningen, og bevilgningen på 20 millioner kroner. SAFO har vært tydelige på at selv om vi ikke anbefaler våre organisasjoner å delta i det videre arbeidet, så har vi ikke gitt råd til Regjeringen om å skrote ordningen. Vi har heller ikke gitt anbefalinger om at søknader fra andre organisasjoner skal avslås. SAFO og FFO, understreket også i vårt brev til Helse- og Omsorgsdepartementet, at vi svært gjerne støtter et tiltak som kan gjennomgå eksisterende tilbud, og vurdere forbedringer og tiltak, og at vi gjerne vil bidra i et slikt arbeid.