Ledsagerbevis

Felles høringsuttalelse om utkast til nye retningslinjer for ledsagerbevis.

FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede har sendt inn felles høringsuttalelse om utkastet til nye retningslinjer for ledsagerbevis.

Høring nye retningslinjer ledsagerbevis – SAFO-FFO-Unge Funksjonshemmede

ARKIV
SISTE INNLEGG