Søk

SAFOs plattform for brukermedvirkning

Hva er egentlig brukermedvirkning? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan jobber vi med det? Hvem kan være representant, og hva er egentlig brukermedvirkning i forskning? SAFO-organisasjonene har blitt enige om en plattform på et felt som de siste tiårene har blitt stadig større.

SAFOs organisasjoner og SAFO blir ofte invitert til å delta på ulike arenaer som brukerrepresentanter; som brukermedvirkere på systemnivå. Disse oppgavene har økt i omfang, og krever mye ressurser i organisasjonene.

Med SAFOs plattform for brukermedvirkning vil vi gjøre tydelig hvordan vi ser på brukermedvirkning på systemnivå, og vår deltakelse i den.

Med en plattform for brukermedvirkning vil vi oppnå at:

SAFO blir med å forme brukermedvirkningen framover, ikke kun bli en «brukermedvirkerleverandør». Vi skal bli mer målrettet i denne delen av organisasjonens arbeid, og mer bevisst rundt hvor SAFO deltar, og hvor eventuelt enkeltorganisasjonene heller kan delta. De som driver opplæring av brukermedvirkere i SAFO, skal ha plattformen som utgangspunkt.

Brukerrepresentanter i SAFO skal være trygge på hva de sier ja til, og være bedre rustet til å fylle rollen. Brukerrepresentanter kan se tydeligere når de får oppgaver de ikke skal gå inn i, og kan søke støtte i SAFO dersom vedkommende mener at vi skal trekke oss ut.

Myndighetene som etterspør brukermedvirkning kan lett finne ut hva SAFO står for på området.

ARKIV
SISTE INNLEGG