Signerte ikke trygdeprotokollen

Signerte ikke trygdeprotokollen

SAFO skrev ikke under protokollen etter årets trygdeoppgjør. Forhandlingene ble avsluttet torsdag 19.mai, og organisasjonene fikk ikke innfridd sine krav.

SAFO var representert i forhandlingene ved styreleder Arne Lein.

Årets trygdeforhandlinger ble avsluttet torsdag 19. mai, etter en kort drøftelse mellom organisasjonene av pensjonister og trygdede og regjeringen, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Vårt krav var at regulering av pensjon under utbetaling skal følge lønnsutviklingen. Vi er svært skuffet at regjeringen ikke var villig til å lytte til organisasjonene, sier forbundsleder Jan Davidsen. Han uttaler seg på vegne av Pensjonistforbundet med SAKO-organisasjonene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner og Landslaget for offentlige pensjonister.

For organisasjonene av funksjonshemmede er dette spesielt bekymringsfullt for de som har vært uføretrygdet frem til alderspensjon.

For alderspensjonister betyr årets trygdeoppgjør en kjøpekraftsnedgang på minus 1,1 prosent, minstepensjon på minus 0,8 prosent og uføretrygdede får samme nedgang som lønnstakere, minus 0,3 prosent.

Fra 1. mai 2016 blir G 92 576 kroner.