Søk

SAFOs organisasjoner er skuffet over årets utdeling av Dronning Sonjas skolepris

Helene Holand fra NFU og Arne Lein fra NHF reagerer sterkt på at en skole som segrere elever med nedsatt funksjonsevne vinner Dronning Sonjas skolepris. Det å plassere elever med nedsatt funksjonsevne i egne baser, er ikke å inkludere dem i fellesskapet. Les mer i Dagsavisens artikkel om dette på lørdag 29. november 2008.

Flere elever plasseres i spesialklasser.

Les mer på NFUs hjemmeside

Er spesialundervisning segregering?

Juryens begrunnelse

ARKIV
SISTE INNLEGG