John-Harald Wangen (til venstre) overleverer et lite dokument til statsminister Støre. Tom Tvedt, styreleder i SAFO står fornøyd og observerer.

SAFO på mottakelse hos statsministeren

SAFO tok i går med seg John-Harald Wangen på mottakelse i statsministerboligen. John-Harald har arbeidet som kontorfullmektig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i nesten 40 år, og han kan fortelle litt av hvert, både om hvordan livet med utviklingshemming arter seg, og hva som må bedres og endres.

På mottakelsen traff John-Harald både statsminister Støre og utviklingsminister Tvinnereim. Støre fikk gleden av å motta en mappe som inneholdt et ark med en viktig tekst. Der forteller John-Harald både litt om seg selv, samtidig som han sier klart og tydelig fra om hva som Regjeringen må gripe fatt i og gjøre bedre. En av de sakene som John-Harald er enig med SAFO i, er at Regjeringen må inkludere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske Menneskerettsloven. Dette understreket han også i dokumentet som han overleverte. En annen ting som er viktig for John-Harald, er at han kan få bo der han vil og med hvem han vil. «Ville du likt» sa John- Harald til statsministeren, «at noen hadde bestemt hvor du skulle bo». Og statsministeren måtte innrømme at «nei det hadde han ikke likt».

Mottakelsen i statsministerboligen var en  markering av at Norge sammen med Ghana og International Disability Alliance, den 16. og 17. februar, gjennomførte et vellykket internasjonalt toppmøte for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Møtet samlet flere tusen deltakere digitalt og 1400 forpliktelser ble inngått av en rekke land i verden. Forhåpentligvis vil det være med å bidra til inkluderende utvikling for funksjonshemmede både globalt, nasjonalt og lokalt. John-Harald er i hvert fall klar på at selv om mye fungerer i Norge har vi også noe igjen før vi er i mål.

John Harald Wangen (til venstre) overleverer et lite dokument til statsminister Støre. Tom Tvedt, styreleder i SAFO står fornøyd og observerer.
Fra Venstre: John-Harald Wangen sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem SAFO), Janne Skei (daglig leder SAFO), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister) og Tom Tvedt (Forbundsleder i NFU og styreleder i SAFO)
Fra Venstre: John-Harald Wangen sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem SAFO), Janne Skei (daglig leder SAFO), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister) og Tom Tvedt (Forbundsleder i NFU og styreleder i SAFO)
Det var ikke bare statsminister Støre, John Harald fant tonen med. Her står han sammen med utviklingsminister Tvinnereim.
Det var ikke bare statsminister Støre, John-Harald fant tonen med. Her står han sammen med utviklingsminister Tvinnereim.

 

Etter litt om og men, greide vi også å overtale Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU og styremedlem i SAFO, til å la seg avfotografere. Her er Hedvig til høyre, og sammen med fra venstre, utviklingsminister Tvinnereim med John-Harald Wangen i midten.
Etter litt om og men, greide vi også å overtale Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU og styremedlem i SAFO, til å sa seg avfotografere. Her er Hedvig til høyre, og sammen med fra venstre, utviklingsminister Tvinnereim med John-Harald Wangen i midten.
På mottakelsen var også funksjonshemmede ungdommer representert. En av representantene var Gyda Nullmeyer som er daglig leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Her er hun sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem i SAFO)
På mottakelsen var også funksjonshemmede ungdommer representert. En av representantene var Gyda Nullmeyer som er daglig leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Her er hun sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem i SAFO)
ARKIV
SISTE INNLEGG