Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven

De er stortingsrepresentanter for hvert sitt regjeringsparti. Begge mener at menneskerettsloven er rett adresse for funksjonshemmedes menneskerettigheter når de skal inn i norsk lov.

Senterpartiets Anja Ninasdotter Abusland og Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. De to er tydelige på at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må innlemmes i menneskerettsloven. Hurdalplattformen regjeringen styrer etter spesifiserer ikke, men sier «norsk lov».

Les saken i handikapnytt.no