Søk
Demonstrasjon utenfor Stortinget

SAFO står sammen med Pensjonistforbundet – krever full kompensasjon for etterslepet fra 2021

I fjor, som året før, undervurderte Regjeringen under trygdeforhandlingene i mai – årenes totale pris- og lønnsvekst. Konsekvensene ble at veksten i alderspensjon ble mindre enn lønnsveksten.

Etterslepet – det vil si at forskjellen er på 1,1%. Regjeringen har i årets forhandlinger kun akseptert å kompensere for halvparten av etterslepet. Pensjonistene har sakket akterut siden 2014, og praksisen fortsetter også med denne Regjeringen. For uføretrygdede som endrer status til alderspensjonister, har disse ofte dårligere mulighet til opptjening av en tilfredsstillende alderspensjon. Mange av disse har også større utgifter som følge av funksjonsnedsettelse.

I går (den 7. juni) var også SAFO på plass da Pensjonistforbundet arrangerte en demonstrasjon mot utviklingen utenfor Stortinget https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/pensjonistene-sakker-akterut.

ARKIV
SISTE INNLEGG