Søk
SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

I dag, den 8. juni møtte SAFO, sammen med flere andre organisasjoner, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og eldrepolitisk talsperson i AP – Tove Elise Madland.

Tema var Regjeringens Bo-trygt reform hvor Regjeringen har som mål at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil.

Regjeringen ønsket innspill på hva som er sentrale utfordringer og behov, og forslag til tiltak for at eldre skal kunne bo lenger hjemme. Fra SAFO sin side fokuserte vi på behovet for et universelt utformet samfunn og for langt flere tilrettelagte boliger. I tillegg var vi opptatt av gode nok tjenester og omfattende nok til å dekke hjemmeboendes helse- og omsorgsbehov. Et selvstendig liv er i fokus, og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en helt nødvendig del av dette.

ARKIV
SISTE INNLEGG