Søk
Bilde av Anniken Hauglie

SAFO skrev ikke under trygdeoppgjøret

Grunnbeløpet øker med 1058 kroner fra 1. mai 2017. Men prisen på varer og tjenester øker mer.

SAFO protesterte sammen med Pensjonistforbundet og FFO mot at Regjeringen igjen ville gi mindre kjøpekraft til pensjonistene. Det var Arne Lein, NHF og Jon Thorvik, FNDB som var SAFOs delegasjon i trygdeforhandlingene.

Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi er skuffet og forundret over trygdeoppgjøret, sier Arne Lein . – Vi er skuffet over at grunnbeløpet for 3. året på rad gir mindre kjøpekraft, og forundret over at regjeringa ikke tar hensyn til det som heter «særskilte forhold», fortsetter Lein.

Les om oppgjøret på regjeringas nettsider  https://www.regjeringen.no/…/regulering-av-grunn…/id2553406/ Det som ikke står er at denne økninga ikke er tilpasset økninga av prisene på varer og tjenester, noe som vil si at en for tredje året på rad vil ha dårligere kjøpekraft.

Kravet fra SAFO var det motsatte: at grunnbeløpet må økes like mye som prisene, og at «særskilte forhold», som vil si f.eks. minstepensjonister og uføre, måtte tas hensyn til, slik at alle ville få bedre kjøpekraft, sier Arne Lein.

ARKIV
SISTE INNLEGG