Søk

Frivillighetskonferansen 2017

Invitasjon til KS frivillighetskonferanse 19.mai 2017 i KS Agenda Møtesenter, Oslo

Hvordan kan kommunens frivillighetspolitikk bedre tydeliggjøre hva slags rolle kommunen bør ha? Gode eksempler på kommuner som lykkes med å avklare forventningene og som har bedret samspill.

Kommunesektoren preges nå av omstilling, fornyelse og økt fokus på frivillighet. Dette setter et økt press på kommunene for bedre forankring og på en avklaring fra de enkelte kommuner og fylkeskommuner på hvordan de vil fremstå som tilrettelegger og samarbeidsaktør.

Kostnad: Deltakeravgift på kr 1 625,- som inkluderer deltakelsen på konferansen og lunsj.

Påmeldingsfrist; 10.mai 2017. Det er fortløpende påmelding og begrenset med plasser.

Kontaktperson i KS: Christian Hellevang [email protected], mobil 930 81 650

http://kurs.ksagenda.no/Frivillighetskonferansen2017/

ARKIV
SISTE INNLEGG