Søk
Jente får briller hos legen.

SAFO har sendt inn høringsuttalelse på Arbeids- og Inkluderingsdepartementets forslag til ny ordning for stønad til briller til barn.

Forslaget innebærer stort sett et godt opplegg for barn flest, men slik det foreligger nå tas det ikke hensyn til behovet til barn som på grunn av funksjonsnedsettelse har et særskilt stort forbruk av briller.

SAFO ber Regjeringen inkludere følgende i ny ordning stønad briller til barn:

Barn og unge med redusert kognitiv evne eller bakenforliggende medisinsk årsak som innebærer et særskilt stort forbruk av briller må:

  • Unntas fra begrensingen på ett par briller per år.
  • For hvert år refunderes brillepar nummer 1 med 75 % av kostnadene.  Etterfølgende brillepar i samme år dekkes fullt ut (100%).

Høringsuttalelse Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn

 

ARKIV
SISTE INNLEGG