SAFO på møte i NRKs brukerråd

Henriette Hvarnes Hansen var SAFO sin representant i NRKs brukerrådsmøte onsdag, den 7.juni. Henriette snakket om at det er viktig å inkludere funksjonshemmede i NRK, og hva arbeidsgiver skal tenke på for å legge til rette for at alle skal bli inkludert. Hun anbefalte NRK også å ha dialog med «Helt Med» i arbeidet for å inkludere alle grupper funksjonshindrede i tillegg til at «Inclue» og organisasjonen har mange gode råd å komme med. Hun var også opptatt av VTA – Varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv og mulighet for praksis- og lærlingeplasser.

I diskusjonen om debatter og nyheter, var SAFO og Henriette sitt budskap at NRK bør ha mer fokus på saker som er viktige for funksjonshemmede. Funksjonshemmede stenges ute på de fleste av livets områder, og Henriette var svært opptatt av reell inkludering. Skole og arbeidsliv er et av områdene som Henriette er spesielt opptatt av. Og når vi snakker om sakene som gjelder funksjonshemmede, da er det funksjonshemmede selv som må få debattere og kommentere i nyhetsprogram og debattprogram. Ingen ting om oss, uten oss var Henriettes budskap.

ARKIV
SISTE INNLEGG